Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Μετεγγραφές φοιτητών: Από σήμερα οι αιτήσεις - Κριτήρια

Από σήμερα Τρίτη αρχίζουν οι αιτήσεις μετεγγραφών των φοιτητών και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Φέτος οι μετεγγραφές θα γίνουν με μοριοδότηση και πολύ αυστηρά κριτήρια, ενώ θα ωφεληθούν κυρίως όσοι έχουν εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα (από 3.000 έως 9.000 ευρώ ετησίως) και μετά οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.ά.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής έχουν οι φοιτητές των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Σημειώνεται ότι το δικαίωμα μετεγγραφής παρέχεται και στους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι έκαναν χρήση του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων φοιτητών.

Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής όσοι έχουν πάρει παλιότερα, όσοι έχουν ξεπεράσει τα έτη σπουδών που προβλέπει το κάθε ίδρυμα, όσοι έχουν διακόψει τη φοίτησή τους, επίσης φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων με επιπλέον αυτών καθορισμένο ποσοστό.

Οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, πάντως, πρέπει να γνωρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση οι οριστικές λίστες με τις μετεγγραφές θα ανακοινωθούν από το κάθε πανεπιστήμιο και ΤΕΙ από τη νέα χρονιά.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν.

Ο αιτών δηλώνει:

- Ονοματεπώνυμο.

- Ατομικό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ατομικό ΑΦΜ, εφόσον διαθέτει και επιθυμεί να μοριοδοτηθεί για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014.

- Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ΑΦΜ των γονέων του, καθώς και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) των κατόχων του ανωτέρω ΑΦΜ, εφόσον επιθυμεί να μοριοδοτηθεί για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014.

- Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και ταχυδρομικό κωδικό της μόνιμης κατοικίας των γονέων.

- Ηλεκτρονική διεύθυνση (email). - Αριθμό τηλεφώνου (κινητό - σταθερό).

Η μοριοδότηση Δικαίωμα μετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που σωρεύουν από τα κάτωθι κριτήρια:

- Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του για το φορολογικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει αυτοτελώς το ποσό των 3.000 ευρώ (μόρια 5).

- Για εισόδημα έως 6.000 ευρώ (μόρια 4).

- Για εισόδημα έως 9.000 ευρώ (μόρια 3).

- Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (μόρια 3).

- Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (μόρια 2).

- Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (μόριο 1).

- Ο δικαιούχος είναι ορφανός από τον έναν γονέα (μόριο 1).

- Ο δικαιούχος είναι τέκνο άγαμης μητέρας (μόριο 1).

- Ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε άλλο ΑΕΙ (μόριο 1).Zougla‎

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου