Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Πράσινο φως για 1.465 νέες προσλήψεις σε δήμους - 38 θέσεις στη Δυτική Μακεδονία

Το ΥΠΕΣ ενέκρινε σήμερα τη σύναψη χιλίων τετρακοσίων εξήντα πέντε (1465) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α' βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου