Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεχίζονται οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Κοζάνης - Δείτε τις ειδικότητες

ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  στην  ΕΠΑΣ  ΟΑΕΔ  ΚΟΖΑΝΗΣ
  για  το  Σχολικό έτος  2016-17
(11ο  χιλ. Κοζάνης – Λάρισας / τηλ. 24610—20041,20169,20281)
Συνεχίζονται οι εγγραφές για  το  σχολικό  έτος 2016-2017  στην  ΕΠΑΣ  Μαθητείας  του ΟΑΕΔ  Κοζάνης μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων έως 20 Σεπτεμβρίου 2016 για τις παρακάτω  ειδικότητες :
  1)Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών      
  2) Τεχνιτών  Μεταλλικών Κατασκευών
  3)Τεχνιτών Αμαξωμάτων
  4) Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  5)Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
  6)Βοηθών Γενικής Νοσηλείας

Οι υποψήφιοι/ες  μπορούν  να υποβάλλουν   αίτηση στην  ΕΠΑ.Σ  ΟΑΕΔ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ(11ο χιλιόμ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ.
Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄τάξη  έχουν  όσοι  έχουν γεννηθεί  τα  έτη  1993  έως 2000.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Τίτλος  Σπουδών (Απολυτήριο  Λυκείου , βεβαίωση αποφοίτησης της Α' τάξης  Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου , Πτυχίο  ΤΕΕ ή ΕΠΑΣ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας)
β) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας .
γ) Δύο φωτογραφίες.
δ) Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτησή του/της , σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική  κατάστασή του/της.

  ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1.Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
2.Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
3.Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται με το   ποσό του 75% του ανειδίκευτου  εργάτη εκ του οποίου το ποσό των 11 euro είναι η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ  και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα ,προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολούμενων μαθητών.
4.Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις.
5.Αναβολή στράτευσης.
6.Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα
7.Καθιέρωση σπουδαστικής άδειας, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 24610-20041, 24610-20169 , 24610-20281  κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες  από  08:30π.μ-14:30μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου