Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ολη η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την νέα Κοινωφελή Εργασία

– Οι θέσεις για τον Δήμο Κοζάνης

Εκδόθηκε σήμερα η προκήρυξη του ΟΑΕΔ ενώ την Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη Β’ φάση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο αφορά τις προσλήψεις 6.339 ανέργων, με συμβάσεις οκτάμηνης απασχόλησης σε 34 Δήμους σε όλη τη χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα μπορούν από τις 10 το πρωί της Δευτέρας 3ης Οκτωβρίου 2016 και μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης 13ης Οκτωβρίου 2016 να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε έναν έως τρεις Δήμους και για μία και μόνο ειδικότητα. Στα κριτήρια μοριοδότησης των νέων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνεται για πρώτη φορά το κριτήριο της εντοπιότητας και των ωφελουμένων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκειμένου να πριμοδοτούνται οι δημότες των περιοχών με υψηλή μακροχρόνια ανεργία, αλλά και οι οικονομικά ασθενέστεροι. Αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα εξής:

* Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. * Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. * Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω. * Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό. * Ηλικία. * Αριθμός ανήλικων τέκνων. * Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. * Εντοπιότητα. * Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα).

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, για πρώτη φορά, τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό. Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικείμενο την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης θα παρακολουθήσουν και σεμινάρια με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις 5 ημέρες της εβδομάδας.

Όλη η προκήρυξη του ΟΑΕΔ εδώ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ10ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ3ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ3ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ3ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ1ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ3ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ2ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ9ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ1ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ3ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ’)2ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ’)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ12ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΟΙΚΟΔΟΜΩΝ8ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ1ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ3ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ2ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ5ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ- ΒΟΒCAT1ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ- ΒΟΒCAT
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ1ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ- ΒΟΒCAT1ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ- ΒΟΒCAT
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB2ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ1ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ1ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ2ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ2ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΓΥΜΝΑΣΤΗΣ3ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ1ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ1ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ2ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΘΕΟΛΟΓΙΑΣ1ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ1ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ1ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ2ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ1ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΝΟΜΙΚΗΣ1ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ1ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ4ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ1ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ2ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ7ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΔΑΣΟΠΟΝΩΝ1ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ8ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ6ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΗΧΟΛΗΠΤΩΝ1ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ3ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΗΘΟΠΟΙΟΙ1ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ51ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ13ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου