Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη λίστα των 20 κορυφαίων άρθρων διεθνώς

Τέσσερις Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά διακρίθηκαν και εμφανίζονται στη λίστα των είκοσι κορυφαίων άρθρων από το 2015, στον τομέα της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με διεργασίες ενεργού ιλύος. Οι εργασίες μας κατέλαβαν την πρώτη, δεύτερη, τέταρτη και δέκατη Τρίτη θέση σύμφωνα με τη BioMedLib search engine και είναι:

1η Θέση: Net biomass production under complete solids retention in high organic load activated sludge process, Amanatidou E, Samiotis G, Bellos D, Pekridis G, Trikoilidou E.,
Bioresour Technol; 2015 Apr; 182:193-9.

2η Θέση: Complete solids retention activated sludge process, Amanatidou E, Samiotis G, Trikoilidou E, Pekridis G, Tsikritzis L., Water Sci Technol; 2016;73(6):1364-70.

4η Θέση: Influence of wastewater treatment plants’ operational conditions on activated sludge microbiological and morphological characteristics, Amanatidou E, Samiotis G, Trikoilidou E, Tzelios D, Michailidis A., Environ Technol; 2016;37(2):265-78.

13η Θέση: Particulate organics degradation and sludge minimization in aerobic, complete SRT bioreactors, Amanatidou E, Samiotis G, Trikoilidou E, Tsikritzis L., Water Res; 2016 May 1; 94:288-95.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου