Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Εκδηλώσεις σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα για την παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Π.ΕΠ.ΙΣ.) Π.∆.Μ. στην ΚΟΖΑΝΗ στις 25/11/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00μ.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και στην ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α στις 28/11/2016, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00μ.μ. στην αίθουσα του ∆ημοτικού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου