Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Συναισθηματική Νοημοσύνη: ενισχύει την ευημερία στη ζωή μας

Η συναισθηματική νοημοσύνη συσχετίζεται με μία μεγαλύτερη αίσθηση της προσωπικής ευημερίας.
Αυτό είναι το συμπέρασμα σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology.Πώς καταλαβαίνουμε όμως ότι αισθανόμαστε ευημερία; 

Οι ψυχολόγοι έλαβαν υπόψη τους δύο δείκτες προσωπικής ευημερίας: α) την ανάγκη μας να αναζητάμε την ευχαρίστηση και να αποφεύγουμε τον πόνο, η οποία λέγεται ηδονική ευημερία και β) την ανάγκη μας για προσωπική ολοκλήρωση και αυτοπραγμάτωση η οποία αναφέρεται ως eudaimonic ευημερία.Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη;

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές στο δελτίο τύπου, η συναισθηματική νοημοσύνη φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευημερία μας. Τι είναι όμως η συναισθηματική νοημοσύνη;

Η συναισθηματική νοημοσύνη συχνά περιγράφεται ως η ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει τα δικά του συναισθήματα, αλλά και τα συναισθήματα των άλλων.

Αυτό το γνώρισμα περιλαμβάνει κάποια χαρακτηριστικά όπως ο αυτοέλεγχος, η αυτογνωσία και η προσαρμοστικότητα. Η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στην αντικειμενική δεξιότητα που έχουν οι άνθρωποι σε συνάρτηση με τα συναισθήματά τους.

Η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με την ευημερία μας

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης η στοχευμένη εκπαίδευση για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης οδηγεί σε θετικές αλλαγές στην προσωπικότητα μας.

Όπως διαπίστωσε η ερευνητική ομάδα, τα άτομα με υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη είναι σε καλύτερη θέση να διαχειριστούν καταστάσεις στην εργασία τους, να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις με τους συναδέλφους τους και να αισθάνονται περισσότερο ικανοποίηση από τη ζωή.

Η μελέτη

Οι ερευνητές εξέτασαν μία ομάδα μαθητών λυκείου από την Ιταλία, ως παράδειγμα ενός μελλοντικού εργατικού δυναμικού. Εξέτασαν την ευημερία τους και μέτρησαν τις πτυχές της ηδονικής και eudaimonic ευημερίας, ενώ μετρήθηκε το γνώρισμα της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Τα ευρήματα

Οι συγγραφείς της μελέτης Dr Annamaria Di Fabio και Dr Maureen Kenny διαπίστωσαν πως η συναισθηματική νοημοσύνη συσχετίζεται με τις πτυχές της ευημερίας.

Ειδικότερα, η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται και με τις δύο πτυχές της ευημερίας, δηλαδή της ηδονικής και της eudaimonic. Οι ερευνητές ωστόσο, επισημαίνουν πως στην παρούσα μελέτη συμμετείχε μία ομάδα μαθητών, και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Υπογραμμίζουν όμως πως η στοχευμένη εκπαίδευση για την ενίσχυση της συναισθηματικής νοημόσυνης, θα μπορούσε να προωθήσει την ευημερία των ανθρώπων σε ένα γενικότερο πλαίσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου