Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Δασικοί χάρτες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης για τυχόν ενστάσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες για την Π.Ε. Κοζάνης και πλέον οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν γνώση, μιας και οι ημερομηνίες είναι ασφυκτικές και τα χρονικά περιθώρια για όσους θέλουν να υποβάλλουν ένσταση, είναι στενά.
Όπως είπε  ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Σιόγκας, κατάλληλοι για να βοηθήσουν τους πολίτες στις ενστάσεις τους είναι οι δασολόγοι.

Τα προβλήματα, ωστόσο είναι πολλά και όπως τόνισε σχετικά μιλώντας για το θέμα ο κ. Σιόγκας:
 «Η κατάρτιση δασικών χαρτών είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία και αλήθεια είναι πως στη χώρα μας καθυστερήσαμε πολύ. Έπρεπε εδώ και πολλές δεκαετίες να έχουμε στα χέρια μας τους δασικούς χάρτες. Εν προκειμένω, στην ΠΕ Κοζάνης αναρτήθηκαν πρόσφατα.
 Πρόκειται για πολύ σημαντικό εργαλείο με πολλά οφέλη για το περιβάλλον, για τους πολίτες, για την περιοχή και τη χώρα γενικότερα. Αφορά θέματα χωροταξίας, χρήσεως γης, ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων , προστασίας περιβάλλοντος, δάσους και δασικών εκτάσεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που είναι καλό να το έχει στα χέρια του όποιος ασχολείται με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής και της χώρας».
Η κατάρτιση είναι πολύχρονη διαδικασία, απαιτεί αρκετούς πόρους και ανθρώπινη προσπάθεια. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σιόγκας, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργεί πολλά προβλήματα και θίγει καταστάσεις που έχουν παγωθεί, ωστόσο επεσήμανε ότι για το θέμα έγινε πολύ σοβαρή προσπάθεια από τη Διεύθυνση δασών της ΠΕ Κοζάνης.

Οι πολίτες που θα έχουν αντιρρήσεις για τα αποτελέσματα, μπορούν να τις καταθέσουν, εντός προθεσμίας (από 3/2 έως 4/4). Το ΓΕΩΤΕΕ θεωρεί την εν λόγω προθεσμία ως πολύ μικρή, γιατί όπως είπε ο κ. Σιόγκας, πρέπει να υπάρξει ενημέρωση πρώτα των πολιτών. Είναι πολύ σημαντική περίοδος για να καταθέσουν οι πολίτες τα δικαιολογητικά, γιατί πρέπει να επιμηκυνθεί η προθεσμία.

Το άλλο πρόβλημα, είναι το μεγάλο οικονομικό βάρος που θα πρέπει να επωμιστούν οι πολίτες, το οποίο ,σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκινάει από τα 35 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 3.600 ευρώ για μια έκταση που ξεπερνάει τα 300 στρέμματα. «Πέρα από το άγχος και την ταλαιπωρία που θα υποστεί ο πολίτης , σε περιπτώσεις είναι προφανές ότι θα δικαιωθεί, αλλά είναι άδικο και παράλογο να επωμιστεί ένα τόσο μεγάλο χρηματικό κόστος). Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο προτείνει να μειωθεί δραστικά μέχρι και 90% το κόστος του παραβόλου, ενώ όπως λέει ο κ. Σιόγκας, «πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι η ανάρτηση δασικών χαρτών δεν είναι εισπρακτικού χαρακτήρα».

Με την ένσταση θα πρέπει να επιληφθεί η επιτροπή των ενστάσεων και θα πρέπει να υπάρξει ανάλογο αποτέλεσμα. Αν κάποιος πολίτης χρειαστεί τεχνικό σύμβουλο, θα πρέπει να απευθυνθεί σε δασολόγο, που είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος, για τη σύνταξη χαρτών δασικών, μετρήσεων κ.ο.κ.
Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν και νομικά πρόσωπα, για τυχόν αμφισβητούμενες ενστάσεις.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

I. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων (φυτοκάλυψη κάθε περιοχής).

II. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

III. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2107 και λήγει την Τρίτη 4 Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.

IV. Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μονό ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ΤΗΣ Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (http://www.ktimatologio.gr/) με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Μετά την καταβολή του ειδικού τέλους από τον ενδιαφερόμενο και τον εντοπισμό της έκτασης με τη χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή και κάθε αντίρρηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η μη καταβολή του ειδικού τέλους καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.

V. Η επεξήγηση των συμβόλων του Δασικού χάρτη δίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/Samples/Legend.html

VI. Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους, καθώς και τη θεμελίωση του έννοµου συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά η αντίρρηση,  υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής της σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών (ΣΥΑ∆Χ της Π.Ε Κοζάνης), στη Διεύθυνση: «Ισόγειο (πρώην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου) – Ζ.Ε.Π. Κοζάνης – Τ.Κ. 50100». Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνοµα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.

VII. Υποστήριξη Τεχνικού Σύμβουλου. Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων και εφόσον ο πολίτης επιλέξει την υποστήριξη Τεχνικού Συμβούλου, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνεργαστεί με Δασολόγο ο οποίος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη σύνταξη των δασικών χαρτών, τη σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης, καθώς και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς (Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α’ 29-12-2000).

VIII. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας δια της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης με την αριθμ.7754/20-2017 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ): http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/pdf/kozani.pdf απόφαση της, ανάρτησε από την Παρασκευή 20-01-2017 τον Δασικό Χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση μέσω της ιστοσελίδας: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx και μόνο.

IX. Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής: 1) έως 1.000 τ.μ 45 Ευρώ, 2) από 1.000 τ.μ –  5.000 τ.μ 135 Ευρώ, 3) από 5.000 τ.μ – 20.000 τ.μ 450 Ευρώ, 4) από 20.000 τ.μ – 100.000 τ.μ 900 Ευρώ 5) από 100.000 τ.μ – 300.000 τ.μ 1.800 Ευρώ και 6) από 300.000 τ.μ και άνω 3.600 Ευρώ.


prlogos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου