Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Προκήρυξη: Πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 1/2017

Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.(Ωρομίσθιο προσωπικό Π.Δ.  524/1980)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης

Έχοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15934/16-06-2017 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο)» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1497/03-08-2017 προκήρυξη-ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (ΟΑΠΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, Εικαστικό & Φωτογραφικό Εργαστήρι μουσικών/εικαστικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας έως 9 μήνες) για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς (2017-2018). Αναλυτικότερα:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ  ΠΕ ή ΤΕ (5 άτομα),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ ΠΕ ή ΤΕ (5 άτομα),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ ΠΕ ή ΤΕ (2 άτομα),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ ΠΕ ή ΤΕ (2 άτομα),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΠΟΕ- ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ  ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΠΕ ή ΤΕ (2 άτομα),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ  ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ  ΔΕ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ  ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),

Δ/ΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ –ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ  ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΤΡΑΜΣ ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ (JAZZ)  ΠΕ ή ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΟΥ (JAZZ)  ΠΕ ή ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ  ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΤΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ (τούμπα, κόρνο κλπ) ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο)

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (1 άτομο),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ- ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (1 άτομο)

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΖΩΦΡΑΦΙΚΗΣ) ΠΕ (4 άτομα)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ) ΔΕ (1 άτομο),

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΤΕ ή ΔΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (2 άτομα)

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει εντός 6 ημερών από την λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών, από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κοζάνης, στα γραφεία του ΟΑΠΝ, Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη, 50131 Κοζάνης από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00–13:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2017. Πληροφορίες και στο site www.oapnkozanis.grΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου