Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Υπογραφή συμβάσεων έργων

Στις  23 Μαΐου 2016 υπεγράφησαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη και τους αναδόχους, οι πρώτες δύο συμβάσεις έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα)/ Π.Δ.Μ. για το 2016.
Πιο συγκεκριμένα οι  συμβάσεις αφορούν στα έργα:
 «Προσωρινή αποκατάσταση βλαβών-ενίσχυση λόγω ανωτέρας βίας» του έργου: Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ 113+000  έως 113+200 στην Ε.Ο Κοζάνης – Ιωαννίνων»
και «Κοπή-καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο Εθνικό Οδικό αρμοδιότητας συντήρησης της ΔΤΕ (Έδρας) / Π.Δ.Μ.».

Οι συμβάσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού 88.371 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου