Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Προσλήψεις εποχιακών στη ΔΕΗ

Μέχρι και την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψή τους στις 411 θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που ανακοίνωσε η ΔΕΗ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα.


Οι αιτήσεις κατατίθενται είτε με ταχυδρομικώς με εμπρόθεσμη επιστολή, είτε με παρουσία τους στη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E./ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7ο χιλ. Πτολεμαϊδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 50 200 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κας Σεβεντεκίδου Βαλασία ή κας Θεοχάρη Ευαγγελίας (τηλέφωνο επικοινωνίας : 24630 – 52437), είτε

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) Στο Λιγνιτκό Κέντρος Δυτικής Μακεδονίας

β) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑE: www.dei.gr

γ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ: www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικό και

δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση: www.kep.gov.gr,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου