Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Δ. Μακεδονία: Πρόσκληση για Στήριξη Υπηρεσιών στο ΕΣΠΑ

Την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση Δράσεων Στήριξης Υπηρεσιών για τις Εξαρτήσεις, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 780.000,00 €, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Οι Δράσεις Στήριξης Υπηρεσιών για τις Εξαρτήσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης αφορούν στην παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες παρέμβασης, την πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ουσιών αλλά και στην αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα και συνάδουν με τους στόχους του Υπουργείου Υγείας στον τομέα των εξαρτήσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, έως 28/09/2018 και ώρα 14:00.
ΕΡΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου