Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Αυξημένος κατά 200.000 ευρώ ο προϋπολογισμός της Βιβλιοθήκης

Ο προϋπολογισμός του 2018 για την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης θα είναι κατά 200.000 ευρώ αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και θα ανέρχεται στο 1.162.795 ευρώ. Η ψήφιση του προϋπολογισμού εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης και κρίθηκε απαραίτητη λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους της Κοβεντάρειου Βιβλιοθήκης στο νέο κτήριο.Όπως έχει αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της βιβλιοθήκης ο πρόεδρός Παναγιώτης Δημόπουλος, θα υπάρξει ιεράρχηση δράσεων σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Προγραμμα της Βιβλιοθήκης , ενώ οι τέσσερις στόχοι που θέτονται για την επόμενη διετία είναι: οι κατάλογοι (πολιτιστική τεκμηρίωση – καταλογογράφηση) , συντήρηση τεκμηρίων (λειτουργία συντηρητηρίου) , λειτουργία της ως αυτόνομο νομικό πρόσωπο με επιχειρησιακό χαρακτήρα και συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου