Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Δ. Μακεδονία: Πρόσκληση για δράσεις σε 300 ανέργους

Την έκδοση πρόσκλησης για δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης  Θεόδωρος Καρυπίδης.


Η πρόσκληση έχει προϋπολογισμό 680.000 ευρώ και αφορά την  παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε 300 ανέργους, σε ειδικότητες που σχετίζονται με τους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την προώθησή τους στην απασχόληση. . Οι δράσεις αποτελούν την προπαρασκευαστική δράση προετοιμασίας των ανέργων που θέλουν να αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες και στη συνέχεια να προωθηθούν στην απασχόληση  (αυταπασχόληση ή σε νέες θέσεις εργασίας) σε ειδικότητες στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας.

Δικαιούχοι της πράξης είναι οι αρμόδιοι φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, τα ΝΠΙΔ, οι Συλλογικοί Φορείς, οι Κοινωνικοί Εταίροι, οι λοιποί αρμόδιοι φορείς και οι συμπράξεις των παραπάνω φορέων. Η υποβολή των σχετικών προτάσεων λήγει στις 24 Ιουλίου 2018. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων και πληροφορίες  για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων δίνονται στις ιστοσελίδες:  http://www.pepdym.gr/ και http://www.espa.gr/.
ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου